Nöral terapi, otonom sinir sistemini üzeerinden etki eder. Tetik alanlar adı verilen lokal bozuklukların teşhisinde ve tedavisinde uygulanan bir Tamamlayıcı Tıp yaklaşımıdır.  Bu noktalar elektrofizyolojik olarak kararsızdır ve otonom sinir sisteminin tepki verdiği anormal nörolojik sinyaller yayar.

Nöral terapi bir enjeksiyon tedavisidir. 1900’lerin başlarında Avrupa’da  geliştirilen sinir terapisinin kullanımı artmaya devam etti. Uzman bir doktor tarafından uygulandığında, kronik ağrılar için etkili bir tedavi yöntemidir. Nöral terapi ayrıca, ligamanların, tendonların ve eklemlerin iyileşmesinde oldukça etkili bir tedavi olan proloterapi ile kullanıldığında çok daha hızlı ve başarılı sonuçlar alınmaktadır.

Toplumumuzda kronik ağrı  sadece yaygınlığı nedeniyle değil, aynı zamanda etkili bir terapinin genel eksikliği nedeniyle de büyük bir sorundur. Bu tedavi, otonom sinir sisteminin işlevsizliğini gidermek için kullanılan tamamlayıcı tıp yaklaşımlarından biridir.

Otonom Sinir Sistemi (ANS) nedir?

Beynin dışına çıktıktan sonra, sinir sistemi iki temel bölüme sahiptir: somatik (istemli) sinir sistemi ve otonomik (istemsiz) sinir sistemi. Somatik ya da istemli sinir sistemi çoğu insanın az çok bilgi sahibi olduğu bölümdür çünkü yürüme, konuşma ve uzuvların hareketleri gibi istemli hareketleri kontrol eder. Otonomik (istemsiz) sinir sistemi ise bağışıklık fonksiyonu,  hormonlar, sindirim, kan basıncı ve dolaşım, vücut ısısı, kalp atış hızı, solunum, idrar yapma, cinsel fonksiyon, adet ve diğer otomatik vücut gibi iç vücut fonksiyonlarını düzenler.

Otonom Sinir Sisteminin Bölümleri

Sempatik ve parasempatik sinir sistemi olmak üzere ikiye ayrılır;

Sempatik Sistem

Doku ve organlara gönderdiği sinyallerle genel olarak vücut aktivitesini ve enerji tüketimini artırıcı yönde hareket eder. Örneğin sempatik sinirler kalbin çalışma hızını ve atardamarlardaki kan basıncını artırır. Sempatik sistem aynı zamanda organizmanın korku, öfke, dehşet, heyecan ve şiddetli ağrı gibi stres yaratan durumlarda tepki oluşturmasını sağlar.

Parasempatik Sistem

Parasempatik sistem doku ve organlara gönderdiği sinyallerle genel olarak vücutta enerjinin korunmasını sağlayacak yönde etki eder. Hareketlerimizi yavaşlatır. Örneğin kalp atışının yavaşlaması, sindirimin artması gibi.

Nöral terapi nasıl etki eder?

Nöralterapi

Nöralterapi

Normal istirahatte sinir hücreleri “dinlenme zarı potansiyeline” sahiptir. Dinlenme sırasında sağlıklı bir sinir hücresi, sinir impulsları oluşturmaz. Bir uyarıcı varsa, hücre zar istirahat potansiyeli düşer. Ameliyat veya travma nedeniyle hasar görmüş bir sinir hücresinde, istirahat zarı potansiyeli kronik olarak düşüktür. Bu, sinirin çok daha az bir uyaranla bir sinir impulsunu ateşleyeceği anlamına gelir.

Düşük eşik, kronik düşük dereceli uyarma, bozulmuş hücre içi metabolizma ve iyon değişimi ve normal  dinlenme potansiyelinin sürdürülememesi ve kronik nörofizyolojik dengesizlikle sonuçlanan kalıcı yetersizlik yaratır. İyon pompalarının hücre duvarı etrafına lokal anestezi ile tekrar tekrar sızmasıyla, aşamalı olarak normal aktiviteye devam etmesi ve nihayetinde otonom sinir sisteminin tekrar düzgün çalışmaya başlaması sağlanabilir.

Nöral terapi hangi alanlarda kullanılır?

Nöral terapi, sırt ağrıları veya diğer tedavilere cevap vermeyen diğer kronik eklem ağrıları dahil olmak üzere herhangi bir kas-iskelet sistemi ağrısı şikayeti için potansiyel olarak faydalıdır. Ağrılı, hassas veya keloid izler özellikle duyarlıdır. Kronik pelvik ağrı, dismenore ve adet düzensizlikleri gibi nöral tedaviye sıklıkla yanıt verir. “Bölgesel ağrı sendromları” olarak adlandırılanlar sıklıkla otonomik disfonksiyona sekonderdir ve yakında başlarsa nöral tedaviyle tedaviye uygundur. Trigeminal nevralji, diş enfeksiyonlarının tedavisi ile birleştirildiğinde etkili bir şekilde tedavi edilebilir. Nöral terapinin kullanıldığı koşullar akut ve kronik ağrı (farklı kökenlerin baş ağrıları dahil), inflamatuar etkiler, zayıf dolaşım, kesintiye uğramış müdahale alanlarının neden olduğu çoklu romatizma rahatsızlıkları (romatizma gibi), motor sistem hastalıkları (siyatik, artritik eklem koşulları, omuz veya kol sendromu), prostat, kadın, alerji, böbrek gibi iç hastalıklar ve iyileşmeye yardımcı olduğu spor yaralanmalarıdır.

Nöral terapi kimler için uygundur?

Nöral terapi bir ağrı tedavisidir. Aynı zamanda, vücuttaki hücreler ve dokular, yani otonom sinir sistemi üzerindeki uyarıcı ve düzenleyici etkisiyle iyileşmeyi sağlayan hastalıkların nedeni için yerel bir enjeksiyon yöntemidir. Çocuklar ve yaşlılar dahil her yaştan hastaya nöral terapi uygulanabilir. Bilinen bir yan etkisi yoktur.

Nöral terapi hangi hastalıklarda kullanır:

Eklem hastalıkları

Boyun, sırt ve bel ağrısı gibi kas ağrısının tedavisi

Kalsifikasyon nedeniyle oluşan eklem hasarı durumlarında (özellikle kardiyak veya nörolojik nedenlerle ameliyat edilemeyen hastalarda)

Bel ve boyun fıtıklarında ağrıyı gidermek

Tekrarlayan baş, boyun ve sırt ağrısı

Diyabetik ayak yaraları

Vücuttaki toksinler

Topuk mahmuzları

El ve ayak bileği burkulmasından kaynaklanan ağrı

Akut ve kronik spor yaralanmaları

Kas ve eklem ağrısı

Bursan iltihaplanması

Chondromalacia

Hemen Randevunuzu Alın